• Lukas Hwast posted an update 4 months, 2 weeks ago

    Koniecznie przeczytaj szczegóły polisy przed podróżą, ponieważ ubezpieczenia nie ponoszą odpowiedzialności za koszty leczenia, transportu, natychmiastowej pomocy dotyczącej chorób przewlekłych, istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz ich powikłań.